Systemy jednego klucza

System Master Key (inaczej system jednego klucza, układ centralnego zamka, system kapitański, układ klucza "matki") to system działania zamków, który ułatwia korzystanie z obiektów budowlanych. Pozwala on na otworzenie wszystkich drzwi w budynku jednym kluczem, wprowadzając jednocześnie hierarchię dostępu do pomieszczeń określaną przez zarządzającego obiektem.

Systemy jednego klucza znajdują powszechne zastosowanie m.in. w:

 • hotelach, motelach, pensjonatach, restauracjach, sanatoriach;
 • placówkach oświatowych;
 • archiwach, bankach;
 • dużych i małych firmach;
 • obiektach użyteczności publicznej np. w obiektach
 • sportowych, muzeach, ośrodkach wypoczynkowych;
 • energetyce, górnictwie, gazownictwie;
 • budynkach mieszkalnych (klatki schodowe i mieszkania, budynki wielorodzinne i domki jednorodzinne).

Zalety Systemów Master Key oferowanych przez naszą firmę:

 • właściwe zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób niepowołanych;
 • ograniczenie dostępu do pomieszczeń dostosowane do potrzeb użytkowników;
 • możliwość szybkiego działania w sytuacjach zagrożenia;
 • ograniczenie do niezbędnego minimum ilości używanych kluczy;
 • bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie zastrzeżonych profili kluczy;
 • kopiowanie kluczy tylko wg karty kodowej i na podstawie zamówienia potwierdzonego przez zarządzającego systemem;
 • ułatwienie zarządzania obiektem, poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń

SYSTEM Z ZAMKIEM CENTRALNYM


W systemie z zamkiem centralnym większa ilość kluczy pojedynczych otwiera jeden zamek - zamek centralny. Każdy użytkownik pomieszczenia w budynku np. kamienicy, otwiera jednym kluczem swoje mieszkanie i piwnicę oraz wejście na klatkę schodową. Nigdy nie dojdzie jednak do sytuacji, gdy Państwo X otworzą swoim kluczem mieszkanie lub piwnicę Państwa Y. Systemy tego typu sprawdzają się najlepiej w domkach wielorodzinnych i dużych budynkach mieszkalnych.

SYSTEM Z KLUCZEM GŁÓWNYMSystem ten składa się z nieograniczonej liczby różnorodnych wkładek, posiadających własne klucze pojedyncze, które otwierane są przy użyciu nadrzędnego klucza głównego. Systemy tego rodzaju znajdują zastosowanie w domkach jednorodzinnych, sklepach, magazynach, budynkach użyteczności publicznej jak np. szkoły, szpitale, teatry, obiekty sportowe, archiwa.

SYSTEM Z KLUCZEM GENERALNYMDwa lub więcej systemów z kluczem głównym, określanych jako grupy może wspólnie tworzyć system z kluczem generalnym. Klucze pojedyncze otwierają wkładki wg wymaganego układu, klucz grupowy otwiera wszystkie wkładki pojedyncze w danej grupie, a klucz generalny otwiera wszystkie zamknięcia pracujące w całym systemie. Użytkownik tego systemu potrzebuje każdorazowo jednego klucza aby dostać się do poszczególnych obszarów zamknięć, natomiast przy pomocy klucza generalnego mogą być otwierane wszystkie zamknięcia systemu.

SYSTEM Z GENERALNYM KLUCZEM GŁÓWNYMBudowa tego systemu jest analogiczna do systemu z kluczem generalnym. Oferuje on jednak moliwość utworzenia dwóch lub więcej grup z dodatkowym kluczem - kluczem generalnym głównym. W przeciwieństwie do systemu z kluczem generalnym głównym możliwe jest wprowadzenie znacznie bardziej rozbudowanych układów nawet do kilkuset jednostek pracujących w systemie.

SYSTEM BEZPIECZNA SZKOŁA

systemy master key


W powyższej szkole zastosowano system kontroli dostępu, który ma za zadanie chronić uczące się w niej dzieci, umożliwiając w razie niebezpieczeństwa szybką ich ewakuację z budynku. Jednoczenie każdy z nauczycieli ma pełną kontrolę nad dostępem do swojego gabinetu. Jak widać na rysunku, dyrektor ma dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole i do drzwi ewakuacyjnych. Każdy z nauczycieli otwiera tylko swój gabinet, pokój nauczycielski oraz drzwi ewakuacyjne z wyłączeniem drzwi głównych. Reasumując, każdy z pracowników tej szkoły ma możliwość otwarcia wszystkich jej drzwi ewakuacyjnych, docierając jednoczenie tylko do pomieszczeń które związane są z zajmowanym przez niego stanowiskiem.

ZARZĄDZANIE OSIEDLEM MIESZKANIOWYM

systemy jednego klucza

Osiedle mieszkaniowe składa się z pewnej ilości budynków. Drzwi wejściowe we wszystkich klatkach wyposażone są w różne zamki. Każdy mieszkaniec danego budynku jednym kluczem może otworzyć drzwi do swojego mieszkania i klatki schodowej, do innych mieszkań klucz ten nie będzie pasował. Zarządzająca osiedlem administracja ma jednak możliwość dotarcia do wszystkich klatek schodowych jednym kluczem, pasującym równocześnie do wszystkich pomieszczeń administracyjnych w budynkach np. stacji transformatorowych, skrzynek hydraulicznych itp..

Szybkie dotarcie do newralgicznych pomieszczeń w sytuacjach zagrożenia mienia lub życia jest niejednokrotnie warunkiem skutecznej akcji ratowniczej. Takich drzwi na każdym osiedlu jest ogromna ilość możliwość otworzenia ich jednym kluczem eliminuje konieczność przechowywania dużej ilości kluczy w szafkach lub na tablicach. Gdy do tego dołoży się niekompetencję pracowników, niejednokrotnie brak oznakowania kluczy, czy nieprawidłowego ich odwieszania zaczyna się dopiero "cyrk" z doborem odpowiedniego klucza do konkretnego zamka. Kończy się to w najlepszym przypadku niszczeniem zamka albo co gorsza wyważaniem całych drzwi i są to cały czas straty i koszty , których można uniknąć.

To co Państwu proponujemy to więcej niż wygoda, to prawidłowa organizacja danej jednostki administracyjnej, to szybki dostęp dla służb konserwatorskich do wszystkich pomieszczeń nie tylko w razie awarii. To jest tylko nasza propozycja jak zwykle życie określi potrzebę wybór będzie należał do Państwa, my ze swej strony gwarantujemy fachową pomoc, doradztwo, krótkie terminy realizacji i wysoką jakość wyrobów.

 
Systemy Master Key wykonane przez nasz firmę funkcjonują już w:

 • Restauracje Mc Donald`s - Bydgoszcz
 • Firma HIRSCH POL - Bydgoszcz
 • INWEST REM - Mogilno
 • HOTEL "BASZTOWY" - Żnin
 • HOTEL "PODEWILS" - Słupsk
 • Ośrodek wypoczynkowy "PODEWILS" - Słupsk
 • Firma ESPESEN - Koszalin
 • DRAGER POLSKA - Bydgoszcz
 • Bioserwis - Bydgoszcz
 • Salon "Era GSM" - Bydgoszcz
 • Nadleśnictwo - Trzebielino
 • MEROS - Bydgoszcz
 • TP S.A. - Chojnice
 • H.i Z.PChr. "Dingo" - Bydgoszcz
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wydz. matematyki i informatyki)
 • "ITO" Sp. z o.o. - Bydgoszcz
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Żnin, Włocawek, Więdzbork, Aleksandrów Kujawski
 • "PENTEL" - Osielsko k/Bydgoszczy
 • "MECHBUD" - Rzeszów
 • Wydobycie Kruszywa Naturalnego "CHOLA" - Rzgów
 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe "Panda" Sp. z o.o. - Bydgoszcz
 • Serwis Samochodowy Firmy FORD - Bydgoszcz
 • "HASCO" - Bydgoszcz
 • Przedsiębiorstwo usługowe "WIRCOM" Sp. z o.o. - Włocławek
 • "ELKO" - Toruń
 • PRESSINVEST - Bydgoszcz
 • "ANJATEX" - Bydgoszcz
 • "GOLDZBI" - Bydgoszcz
 • Oddział Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej przy Szpitalu im. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • "UNI-DOR" - Bydgoszcz
 • Hotel "NEON" - Słupsk
 • CPN Serwis - Nowa Wieś Wielka
 • M.K.S. "Gwiazda" - Bydgoszcz
 • Pracownia Architektoniczna "ARUS" - Bydgoszcz
 • Hotel CITY – Bydgoszcz
 • ENEA – Bydgoszcz
 • Centrum Onkologia Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu
 • Centrum Onkologia Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Cukiernia Staropolska
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani – Bydgoszcz
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalni – Bydgoszcz
 • Cukrownia w Chełmży
 • Oreno - rusztowania, szalunki - BydgoszczP.W. Mixpol
85-016 Bydgoszcz, ul. 3-go Maja 10
tel./fax 52-322-94-98

   WebDesign: Strony Internetowe Bydgoszcz